dissabte

Desvarís ...

Veure el sol quan cau com plom damunt la sorra rendint voluntats

descobrint noves rutes plenes de presagis

il·lusionats amb el risc temptador de no voler ser nomes espectador...